Vanaf vandaag 24/7 online shoppen!

Vanaf vandaag is het ook mogelijk om 24/7 online te shoppen door te klikken op het logo in de rechterbalk op de startpagina. Betalingen via de online shop kunnen alleen worden gedaan met de creditcard. Wellicht dat dit in de toekomst wel gaat veranderen en dat er meer betaalmogelijkheden zullen bijkomen.

Het fijne van deze online shop is dat, wanneer je in mijn productlist (die ik bijna altijd toevoeg wanneer ik een kaart heb gemaakt) op een bepaald artikel klikt wat je graag wil bestellen, je eenvoudig naar mijn online shop wordt geleid. Gemakkelijker kan het haast niet!

Voor vragen kun je natuurlijk altijd even aan de bel trekken.


Geen opmerkingen